Buổi Lên Sóng Nguy Hiểm (2021)

Dangerous Live Broadcast

Thể loại:

Quốc gia:

Diễn viên:

Các ca sĩ được lên sóng trực tiếp sẽ nhận được nhiều thù lao và rất có lợi cho sự nghiệp thăng tiến, do vậy họ phải đánh đổi nhiều thứ với đạo diễn để được lên sóng, ngay cả việc ngủ với họ, và họ còn phải tranh đấu với những đồng nghiệp khác. 


Tags: , , , ,